Inschrijfformulier

  JaNee

  Dinsdag (wekelijks) 30 lessen vanaf 7 september 2021 voor €660Donderdag (wekelijks) 30 lessen vanaf 9 september 2021 voor €660Zaterdag (om de week) 15 lessen vanaf 11 september 2021 voor €330

  ZoekmachineFlyerVriend/kennisKrantOverig

  Voorwaarden
  • U bent ingeschreven na ontvangst van uw ingevulde en ondertekende inschrijfformulier én bevestiging van Henry.

  • De termijnbetaling dient telkens aan het begin van de volgende cursusmaand, onder vermelding van “Cursus Portret”, te
  geschieden op bankrekening: NL09RABO 0123 2381 02 t.n.v. H. Dijkhoff.

  • Bij opzegging van de cursus of niet meer volgen van de lessen blijft de betaalverplichting bestaan.

  • Verstrekte materialen zijn uitsluitend bestemd voor de cursist en mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden.

  • De prijzen zijn exclusief materiaal, en inclusief btw en koffie/thee

  • Bij onvoldoende aanmeldingen kan de cursus worden geannuleerd.

  Kan ik u helpen?