Inschrijfformulier

JaNee

Dinsdag (wekelijks) 30 lessen voor €660Zaterdag (om de week) 15 lessen voor €330

ZoekmachineFlyerVriend/kennisKrantOverig

Voorwaarden
• U bent ingeschreven na ontvangst van uw ingevulde en ondertekende inschrijfformulier én bevestiging van Henry.

• De termijnbetaling dient telkens aan het begin van de volgende cursusmaand, onder vermelding van “Cursus Portret”, te
geschieden op bankrekening: NL09RABO 0123 2381 02 t.n.v. H. Dijkhoff.

• Bij opzegging van de cursus of niet meer volgen van de lessen blijft de betaalverplichting bestaan.

• Verstrekte materialen zijn uitsluitend bestemd voor de cursist en mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden.

• Bij onvoldoende aanmeldingen kan de cursus worden geannuleerd.

Kan ik u helpen?